MediaCP Handleiding
Overzetten naar een andere server

Laatst bijgewerkt 6 maanden geleden

 • Voordat u migreert naar een nieuwe server, wordt u aangeraden te upgraden naar de nieuwste versie van de MediaCP.
 • Een geldige licentie is vereist om het herstelproces te voltooien.
 • Het overzetten van bestanden kan vaak uren in beslag nemen, zorg ervoor dat u voldoende tijd overlaat voordat u uw oude server beëindigt.
 • Voordat u een migratie voltooit, moet u aanvragen dat zowel oude als nieuwe server-IP-adressen worden toegevoegd aan uw softwarelicentie.
 • Het herstelproces zal u vragen om een aangepast media-Inhoudspad als u uw mediabestanden tijdens de migratie naar een andere schijf wilt verplaatsen

1. DNS-records voorbereiden

Het wordt ten zeerste aanbevolen om de TTL (Time To Live) van uw DNS-records vóór de migratie te verlagen tot 300  .

2. Zorg ervoor dat u bent ingelogd als root

U moet deze stappen als rootgebruiker volgen om uw Media Control Panel te migreren.

3. Maak een back-up van MediaCP

U moet besluiten een back-up te maken van de volledige MediaCP (grote bestanden) of alleen de database en informatie (geen mediabestanden).

De volledige back-up kan veel schijfruimte en een lange tijd in beslag nemen om over te zetten tussen servers, afhankelijk van de netwerksnelheid. Een gedeeltelijke back-up is veel kleiner en sneller over te dragen.

Als het pad naar media-inhoud (/usr/local/mediacp/content/) erg groot is, kunt u een gedeeltelijke back-up overwegen en handmatig een rsync van de media-inhoud naar een andere schijf of server configureren; dit zal de back-upprestaties drastisch verbeteren. We hebben hiervoor aanwijzingen in Stap 5.1 Media-inhoud overbrengen

Alle back-ups omvatten:

 • Media Control Panel-database
 • Alle informatie en statistieken over mediadiensten
 • SSL-configuraties
3.1 Volledige back-up van MediaCP- en mediabestanden (audio/video)

Voer het volgende uit in SSH als root en een nieuwe tar-back-up wordt opgeslagen in /backups/

/root/init backup --backup-dir=/backups/
3.2 Alleen gedeeltelijke back-up van MediaCP

Voer het volgende uit in SSH als root en een nieuwe tar-back-up wordt opgeslagen in /backups/

/root/init backup --backup-dir=/backups/ --no-contents

4. Back-up overbrengen naar een nieuwe server

De eenvoudigste manier om de back-up over te zetten naar de nieuwe server is rechtstreeks via de SSH-verbinding met behulp van het SCP-hulpprogramma in Linux.

In het volgende voorbeeld wordt een back-up van de map /backups/ van de oude server naar de nieuwe server gekopieerd.

U wordt gevraagd om de authenticiteit van de host te verifiëren en ook het hoofdwachtwoord van de nieuwe servers in te voeren

scp -P 22 /backups/mediacp_20190726.tar root@your-new-server-ip:/root/

5. Herstel de MediaCP

Start het herstelhulpprogramma met de volgende opdracht op de nieuwe server
cd /root;rm -f init;wget http://install.mediacp.net/scripts/init;chmod +x init;./init restore

a) u wordt gevraagd om uw licentiesleutel en het pad naar het back-upbestand.

b) U wordt ook gevraagd om een locatie op te geven voor uw media-inhoudsbestanden. Als u dit als standaard wilt laten, drukt u gewoon op Return. Als u de mediabestanden op een andere locatie wilt installeren, u dit hier doen en wordt er automatisch een symlink gemaakt van/usr/local/mediacp/content naar de nieuwe locatie.

Het pad naar het back-upbestand moet /root/mediacp_20190726.tar zijn (mediacp_20190726.tar vervangen door de naam van uw back-upbestand).

c) Als u een videolicentie hebt, wordt u gevraagd de videostreaming-engine opnieuw te installeren; zorg ervoor dat u de streaming-engine installeert via ons restauratieprogramma.

5.1 Media-inhoud overbrengen

Rsync-inhoudsmap

U moet rsync op zowel de oude als de nieuwe server installeren om dit te laten werken. U moet rsync gebruiken om uw inhoudsmap recursief naar de nieuwe server te kopiëren.

Debian/Ubuntu

apt install rsync

CentOS/AlmaLinux

yum install rsync

Inhoudsmap overbrengen

Zodra rsync op beide servers is geïnstalleerd, voert u de volgende opdracht uit op de oorspronkelijke server om uw inhoudsmap over te brengen naar uw nieuwe server . Deze opdracht sluit logboeken uit om tijd en ruimte te besparen. Dit zal waarschijnlijk erg lang duren, afhankelijk van de grootte van uw inhoudsmap.

rsync -rav --exclude '*.log' --exclude '*.w3c' /usr/local/mediacp/content root@your-new-server-ip:/root/

Zodra de rsync is voltooid, moet u de MediaCP-service en alle streamingservices op de nieuwe server stoppen om problemen te voorkomen.

systemctl stop mediacp;
systemctl stop WowzaStreamingEngine;
systemctl stop WowzaStreamingEngineMananger;
systemctl stop flussonic;
pkill icecast;
pkill sc_serv;
pkill liquidsoap;
pkill ices;

Zodra de services allemaal zijn gestopt, moet u de inhoudsmap die tijdens het herstel is gemaakt, verplaatsen naar een nieuwe map met inhoud .bak deze voor bewaring.

mv /usr/local/mediacp/content /usr/local/mediacp/content.bak

Zodra dit is voltooid, moet u de inhoud die u rsync’d van de hoofdmap naar de mediacp-map verplaatsen

mv content /usr/local/mediacp/content

Start vervolgens alle services opnieuw op en controleer of alle inhoud met succes is overgedragen en te vinden is in de MediaCP-services.

mediacp restart services

6. Herstel de configuratie van de videoserver

6.1 Nginx-RTMP

Er zijn geen acties vereist, nginx-rtmp-configuraties worden automatisch gemigreerd.

6.2 Wowza Streaming Engine

Voer op de oorspronkelijke server het volgende uit, zorg ervoor dat u het ip-adres vervangt door uw nieuwe server-ip:

scp -rpP 22 /usr/local/WowzaStreamingEngine/conf/ root@your-new-server-ip:/root/;
scp -rpP 22 /usr/local/WowzaStreamingEngine/applications/ root@your-new-server-ip:/root/

Voer op de nieuwe server de volgende opdracht uit:

mv /usr/local/WowzaStreamingEngine/conf /usr/local/WowzaStreamingEngine/conf.original;
mv /usr/local/WowzaStreamingEngine/applications /usr/local/WowzaStreamingEngine/applications.original;
mv /root/conf /usr/local/WowzaStreamingEngine/conf;
mv /root/applications /usr/local/WowzaStreamingEngine/applications;
systemctl restart WowzaStreamingEngine
6.3 Flussonic Media Server

Voer op de oorspronkelijke server het volgende uit, zorg ervoor dat u het ip-adres vervangt door uw nieuwe server-ip:

scp -rpP 22 /etc/flussonic/flussonic.conf root@your-new-server-ip:/root/

Voer op de nieuwe server de volgende opdracht uit:

mv /etc/flussonic/flussonic.conf /etc/flussonic/flussonic.conf.original
mv /root/flussonic.conf /etc/flussonic/flussonic.conf;
service flussonic restart;

7. Schakel poort 80/443 proxy opnieuw in

Als u eerder de poort 80/443-proxy gebruikte, moet u deze ook op de nieuwe server inschakelen.

/root/init enable-http-proxy

8. Controleer of de nieuwe server correct werkt

We raden u aan het paneel grondig te testen voordat u overschakelt naar DNS-records.

Ten eerste, op uw nieuwe server in SSH open /etc/hosts (nano /etc/hosts) en zorg ervoor dat uw domeinnaam is toegewezen aan het loopback-adres 127.0.0.1. Zie het onderstaande voorbeeld

U dit doen door uw systeem hosts-bestand bij te werken om uw domeinnaam op de nieuwe server te wijzen, zodat alleen u de nieuwe server en uw klanten zien die nog steeds toegang hebben tot de oorspronkelijke server.

Open uw Systems hosts-bestand:

 1. Navigeer naar C:\Windows\System32\drivers\etc
 2. Klik met de rechtermuisknop op hosts -bestand en Open met “WordPad”
 3. Voeg een nieuwe regel met het IP-adres van uw nieuwe servers en uw domeinnaam toe, gescheiden door één spatie. Het moet er als volgt uitzien.
 4. Sluit alle exemplaren van uw webbrowser en start deze opnieuw
 5. Open de volgende URL in Google Chrome en druk op ‘Hostcache wissen’:
  chrome://net-internals/#dns
 6. Open het MediaCP-adres en controleer of de pagina die u bekijkt de nieuwe server is:
  1. Druk op F12 in Google Chrome om “Developer Tools” te openen
  2. Selecteer het tabblad Netwerk en het subtabblad “Doc”
  3. Vernieuw de pagina en u ziet één aanvraag
  4. Selecteer deze aanvraag en controleer het IP-adres zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Als het IP-adres niet overeenkomt met uw nieuwe server, moet u ALLE exemplaren van Google Chrome sluiten en het opnieuw proberen:
Nadat u de nieuwe server met succes hebt getest, verwijdert u de regel uit het hosts-bestand en start u de webbrowser opnieuw.

9. DNS-records bijwerken

A. Wowza Streaming-Engine StreamLock

 1. Login op Wowza.com portaal
 2. Selecteer het tabblad StreamLock
 3. Scrol omlaag en selecteer de link wijzigen naast je stream Lock-certificaat
 4. Voer het IP-adres van uw nieuwe servers in en druk op Save

B. MediaCP-domeinnaam

Werk uw DNS-record om te verwijzen naar de nieuwe server.

Table of Contents