MediaCP Handleiding
Aankondigingen beheren

Laatst bijgewerkt 2 jaar ago

Kolommen

  • ID # – De unieke ID van de aankondiging opgeslagen in de database
  • Onderwerp – De titel of het onderwerp zoals geconfigureerd op een aankondiging
  • Gepubliceerd – Of de aankondiging momenteel is gepubliceerd of niet-gepubliceerd op basis van de publicatie- en vervaldatums die op de aankondiging zijn geconfigureerd
  • Publiceren op – De datum en tijd waarop de aankondiging wordt weergegeven
  • Verlopen op – De datum en tijd waarop de publicatie automatisch ongedaan is gemaakt en de aankondiging van het scherm moet worden verwijderd

Sorteren

Als u op de gemarkeerde kolomkoppen klikt, wordt gesorteerd op deze kolom in aflopende volgorde. Alle kolommen behalve de status Gepubliceerd kunnen worden gesorteerd.

Table of Contents