MediaCP Handleiding
Api

Laatst bijgewerkt 2 jaar ago

Een uitgebreide RESTful API is beschikbaar en toegankelijk voor beheerders, wederverkopers en klanten. Het is gedocumenteerd door POSTMAN op de onderstaande link.

Authenticatie

Alle aanvragen aan de API moeten worden geverifieerd met:

  • Header inclusief autorisatie: Drager {api-key}
  • URL parameter van “auth”, bijvoorbeeld https://yourdomain.com:2020/api/0/media-service/list?auth={api-key}

Voorbeelden

Mediaservices weergeven

curl --location -g -H "Authorization: Bearer {api-key}" --request GET 'https://yourdomain.com:2020/api/0/media-service/list'

Service maken

curl --location -g -H "Authorization: Bearer {api-key}" --request POST 'https://yourdomain.com:2020/api/-/media-service/store' \
--data-urlencode 'userid=1'
\ --data-urlencode 'plugin=icecast'
\ --data-urlencode 'unique_id=My New Service'
\ --data-urlencode 'maxuser=500'
\ --data-urlencode 'bitrate=256'
\ --data-urlencode 'bandwidth=10240'
\ --data-urlencode 'quota=1024'

Streamdoel verbinden

curl --location -H "Authorization: Bearer {api-key}" --request PATCH  'https://yourdomain.com:2020/api/20/stream-targets/connect/1'

Table of Contents