MediaCP Handleiding
Back-up MediaCP

Laatst bijgewerkt 1 jaar ago

Het back-upproces is in staat om alle belangrijke componenten van de MediaCP-software vast te leggen, inclusief de database, media-inhoud en configuratiebestanden. Alle back-upgegevens worden gecompileerd in een enkel .tar bestand en opgeslagen op uw systeem, standaard back-ups , in het /backups pad, maar dit kan worden gedefinieerd vanuit het MediaCP-systeemconfiguratiescherm.

Een volledige back-up bevat zowel de database als de media-inhoud, terwijl een gedeeltelijke back-up alleen de database bevat. Als het pad naar media-inhoud (/usr/local/mediacp/content/) erg groot is, kunt u een gedeeltelijke back-up overwegen en handmatig een rsync van de media-inhoud naar een andere schijf of server configureren; dit zal de back-upprestaties drastisch verbeteren.

Volledige back-up

Een volledige back-up zal een back-up van de MediaCP en al uw media-inhoud bestanden. Dit kan enige tijd duren om te verwerken terwijl het archieven al uw mediabestanden.

Ten eerste raden wij u aan de hoe groot de MediaCP Directory is en ook de schijfruimte beschikbaar op uw systeem met behulp van:

du -h --max-depth=1 /usr/local/mediacp | tail -1
df -h

U vervolgens de locatie voor het opslaan van de back-up met de optie –baackup-dir=

cd /root/;rm -f init;wget http://install.mediacp.net/scripts/init;chmod 777 init;./init backup --backup-dir=/backups/

Gedeeltelijke back-up

Een gedeeltelijke back-up is veel sneller en zal een backup van alle MediaCP systeembestanden en database vereist voor kritieke werking. Media-inhoudsbestanden zijn uitgesloten en moeten afzonderlijk worden ondersteund.

cd /root/;rm -f init;wget http://install.mediacp.net/scripts/init;chmod 777 init;./init --no-contents backup

Automatische back-ups

Automatische back-ups kunnen worden geconfigureerd via de interface MediaCP-systeemconfiguratie -> Back-ups .

Aangepaste back-uplocatie

Als u de locatie van back-ups wilt wijzigen, raden we u aan een snelkoppeling naar de nieuwe locatie te configureren.

Als u bijvoorbeeld een gekoppeld station wilt configureren op /Home2/backup/ als de back-upbestemming, u de volgende opdrachten uitvoeren om dit in te stellen:

rm -rf /usr/local/mediacp/backup/;
mkdir -p /home2/backup/;
chown mediacp:mediacp -R /home2/backup/;
ln -s /home2/backup/ /usr/local/mediacp/backup/;

Probleemoplossing

Er is niet genoeg ruimte op deze schijf om een back-up te maken van de MediaCP en de inhoud

Het back-upproces vereist twee keer zoveel vrije ruimte op de schijf als de totale grootte van de MediaCP-software. Dit is om voldoende ruimte te garanderen voor een staging-gebied waar bestanden worden verpakt voordat de back-up wordt voltooid. U moet de hoeveelheid beschikbare schijfruimte vergroten om de back-up te voltooien.

Table of Contents